Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Κατ' ευθείαν... από το 16:00 μέχρι και το 19:36 τού video !