Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Ένα κ Ω λόπαιδο και μισό... Τι, μόνο Κωλέττης;

Πήρες τη Θεσσαλονίκη, ιδού ΚΑΙ ο Πειραιάς ΣΟΥ...


Περισσότερα, εδώ.