Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Ο Δημήτρης Στεργίου - Καψάλης, θα γνωρίζη λεπτομέρειες...


Περισσότερα, εδώ κι [εδώ κι εδώ].