Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Ψωροκώσταινα - Το πτωχοκομείο και λεπροκομείο τής Υφηλίου...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.