Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2019

Αυτός ο αλητάμπουρας με το κίτρινο και την κουκούλα, στο 0:33 τού video, πού 'χει το παπούτσι στον τοίχο (σαν τις παλιές κ@ρ@πουτ@ν@ρες τής Τρούμπας) έμενε σε καλύτερο σπίτι στη σκ@τοχώρα του; Ουσταδιάλα αχάριστα γουρούνια !