Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Μνημονικός κανών γιὰ τὰ 23 πρῶτα ψηφία τοῦ π = 3,14 ...

Ὁ παρακάτω μνημονικός κανών ἀγνώστου συγγραφέως καὶ ἐποχῆς, μᾶς δίνει ταυτόχρονα τον ὁρισμὸ τοῦ «π» (λόγος περιφέρειας πρὸς διάμετρο) καὶ τὰ 23 πρῶτα ψηφία του! Κάθε ψηφίο ἀντιστοιχεῖται μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν γραμμάτων κάθε λέξης, π.χ. «Ἀεί=3», «ὁ=1», «Θεός =4», κλπ.

Ἀεὶ ὁ Θεός ὁ Μέγας γεωμετρεῖ, το κύκλου μῆκος ἵνα ὁρίση διαμέτρῳ, παρήγαγεν ἀριθμόν ἀπέραντον, καὶ ὃν, φεῦ, οὐδέποτε ὅλον θνητοί θὰ εὕρωσι.


π = 3,1415926535897932384626...


Περισσότερα, εδώ.