Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Οι αλητάμπουρες τής Ε.Ε.


Περισσότερα, εδώ.