Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

Είμαστε με τα παιδιά τού Ελληνικού Λαού, στις Φρουρές τής ΑΣΔΕΝ !!! Εντάξει; Εδώ, το λένε «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως» και σ' όποιους / όποιες αρέσουμε... Για τους Ραχωβίτσες, δεν θα μπορέσουμε...

Περισσότερα, εδώ.