Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Είμαστε όλοι ΑΣΔΕΝ... με τα παιδιά μας στα νησιά τού Αιγαίου...