Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ο... αλληλοδιαμελισμός, τής επερχομένης ελεεινο - τουρκικής συνομοσπονδίας, που λέμε τόσα και τόσα χρόνια: Σ' εμάς θα λένε ότι έγινε... ... ... «ανασύσταση τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» και στους τουρκαλάδες, τής... ... ... «Οθωμανικής»... Δούλεμααα... άγρρριο...

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.