Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Ο Ερντογάν, θα λάβη απάντηση, που θα τη θυμάται