Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 12 Ιουνίου 2022

Οι Μονάδες τού Δ’ Σώματος Στρατού, σε συνεχή ετοιμότητα


Περισσότερα, εδώ.