Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

Γρίβας: Οι Δυτικοί, αρχίζουν να κατανοούν ότι, έχουν χάση την Τουρκία...


Περισσότερα, εδώ. Εν τω μεταξύ, στην Κύπρο...