Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Άπαντες, πήραν... μηδέν το 1982. Ακόμη και οι εξεταστές ! Εσύ, τώρα;