Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

Ακόμη στον... Χρυσό έχει μείνη ο Χιώτης. Γιατί άραγε; Δέεεν τά 'μαθε τα νεώτερα;