Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Οι δρόμοι των Κινέζων και η αιμορραγία τού πλούτου τής Δύσεως