Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

Το ποσοστό επαναμόλυνσης COVID με το αντιϊκό (Paxlovid) που έλαβε ο Biden είναι πάνω από 40% και όχι 2% όπως διαφημίστηκε αρχικά


Περισσότερα, εδώ. Κάντε «μια βόλτα» κι από εδώ τώρα...