Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

To NATO, εκπόνησε σχέδιο διαμελισμού τής Ρωσίας σε... 17 (!!!) κρατίδια, αλλά...


Περισσότερα, εδώ.