Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Τους πρώτους πέντε μήνες τού 2022, είχαμε 8.500 νεκρούς περισσότερους από τους αντίστοιχους τού 2020


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.