Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 9 Αυγούστου 2022

Σε νέα Εθνική Καταστροφή μάς οδηγεί το κάθαρμα, μαζί τους υπολοίπους 299...