Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

«Έτσι ξαφνικά»...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.