Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ - ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ... «ΜΕΤΑ - ΑΝΘΡΩΠΟ»