Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 15 Αυγούστου 2022

Όλοι οι άλλοι, ψάχνουν για φυσικό αέριο. Εμείς, μόνο λόγια... Φτιάχνουμε υποδομές, μόνο για εισαγωγές γκαζιού, αντί για εξαγωγές τού δικού μας !