Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Υπέρ τής εδαφικής ακεραιότητος τής Ελλάδος και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της παντού, τάσσεται η Κίνα (μόνιμο μέλος τού Συμβουλίου Ασφαλείας τού ΟΗΕ)