Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

Η δυστυχία, τού να σε κυβερνούν τέτοιου είδους υποκείμενα...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.