Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Έχει λαλήση τελείως ο Χαράρι...


Περισσότερα, εδώ.