Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ξέρεις από Ρώσους, φίλε αναγνώστη; Ξέρεις από Στρατηγική Χιλίων Ετών;