Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΥΨΩΣΙΣ τού ΤΙΜΙΟΥ καί ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ!


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.