Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΟΝΤΕ ΝΤΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΜΙΖΟΤΑΚΩΛΟΥ...