Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Τι λένε για την Ελλάδα τα σχολικά βιβλία τού Ισραήλ; «Κιχ» περί φυλής Ιούδα...

Ώπα; Τι δείχνουν εδώ οι κουφαλίτσες;