Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022

«ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΝΤΕΡΕΣ» ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΕΜ - ΦΟΛΑ - ΒΙΑΣΜΕΝΩΝ...