Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Καρδιολόγος Κώστας Αρβανίτης, για τα νέα εμ - φόλα -βόλια: «Σαν τα Windows τής Microsoft – Αποκτάς καινούρια έκδοση, αν έχεις την προηγούμενη»...


Περισσότερα, εδώ.