Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Παρέμβαση Μέρκελ


Δεν σε ξεχάσαμε Ήρωα


Περισσότερα, εδώ ΚΑΙ εδώ ΚΑΙ εδώ.

Τα «μυστικά» Μνημόνια: Η αρπαγή τής ελληνικής «γεωπολιτικής υπεραξίας»


Περισσότερα, εδώ.

Διαθέτει μοχθηρή ψυχή, γεμάτη μίσος και κακία. Είναι μισάνθρωπος και φυσικά μισέλλην... Θα μάς (εξ-)αφανίση... Ηδονίζεται με την εθνοκτονία των Ελλήνων... Γουστάρει τρελλά...Περισσότερα, εδώ κι εδώ.

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

Σόλωνος Νόμοι περί κιναιδισμού


Περισσότερα, εδώ.

Θεοδωράτος - «Με το κλειδί τής Ιστορίας» (102α εκπομπή) 22α Μαΐου 2018


Οι τρεις Πλατωνικοί μύθοι τής Πολιτείας - Άννα Μαρκοπούλου

Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (α' μέρος - Ο Μύθος τού Γύγου) - Άννα Μαρκοπούλου
-----
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (β' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (γ' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (δ' μέρος - Ο Μύθος τού Σπηλαίου) - Άννα Μαρκοπούλου
-----
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (ε' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (στ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (ζ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (η' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου
Οι Πλατωνικοί μύθοι της Πολιτείας (θ' μέρος - Ο Μύθος τού Ηρός) - Άννα Μαρκοπούλου

Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου


Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 1ον
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 2ον
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 3ον - Η Πτεροφυΐα του Ηνιόχου της Ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 4ον - Ο Έρως, ο Αντέρως και η Αυτογνωσία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 5ον - Η αρχετυπική αδελφοποίησις Απόλλωνος και Διονύσου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 6ον - Η Συμπαντική Tετρακτύς της Κοσμικής Τραγωδίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 7ον - Τα δώρα του Απόλλωνος Μουσηγέτου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 8ον - Η «Φιλοσοφική Γεωγραφία του Πλάτωνος».
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 9ον - Η κοινή καταγωγή Τραγωδίας και Κωμωδίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 10ον - Η «Μαντική Μανία» του Απολλοδώρου.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 11ον - Ο Πυθαγόρειος «Καιρός» του «Συμποσίου».
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 12ον - Η πορεία του Αριστοδήμου προς την Αθανασία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 13ον - Αγαμέμνων και Μενέλαος. Δύο αρχέτυπα της ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 14ον - Αυτογνωσία, προϋπόθεσις Πυθαγορείου φιλίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 15ον - Ο ευδαίμων βίος και η ραστώνη των θεών.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 16ον - Η γέννησις του «Κάλλους» στον Κόσμο των Ιδεών.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 17ον - Κάλλος, Συμμετρία, Αλήθεια και Δημιουργία.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 18ον - Η σοφία του Σωκράτους.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 19ον - Η Αιδώς προϋπόθεση Συμπαντικής Ειρήνης.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 20όν - Η Φρόνησις της Αθηνάς Παλλάδος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 21ον - Η Σοφή Μελανίππη και ο Φάνης Έρως.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 22ον - Η Αφροδίτη, ο Διόνυσος και οι μεταμορφώσεις του.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 23ον - Η ανάδυσις του Φάνητος / Έρωτος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 24ον - Ο Έρως / Ήρως προϋπόθεση αθανασίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 25ον - Ουρανία - Πάνδημος Αφροδίτη. Δύο αρχέτυπα ψυχής.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 26ον - Η αρετή της σοφίας του Ουρανίου Έρωτος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 27ον - Ασκληπιός, ο ιατρός του σώματος του σύμπαντος.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 28ον - Οι Μούσες Ουρανία και Πολύμνια. Δύο αρχέτυπα αρμονίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 29ον - Κρόνος - Δίας: Η γένεσις της ορατής δημιουργίας.
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 30όν - Η διπλή άγνοια και η αλαζονεία της ψυχής
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 31ον - Αθηνά / Σοφία, αρχέτυπον πολιτικής τέχνης
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 32ον - Η τέχνη του Ηφαίστου και η αρχαία φύσις της ψυχής
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 33ον - Τα δώρα του Ουρανίου Έρωτος
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 34ον - Οι αρετές του Ουρανίου Έρωτος
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 35ον - Η αλήθεια, το έργον του φιλοσόφου Σωκράτους
Πλάτωνος Συμπόσιον - Άννα Χ. Μαρκοπούλου - Μάθημα 36ον - Ο χρόνος, ως βίωμα ψυχής

(Τα μαθήματα, συνεχίζονται...)

Αμέσως μετά την απώλεια τού μισού Αιγαίου Πελάγους...


Περισσότερα, εδώ.
Το είδαμε στο i-epikaira

Τράγκας - Ακούστε τα πρώτα 25' για το γυφτο-σκοπιανό και τη «βρωμιάρα νυφίτσα τού Μαξίμου», τον νάρκισσο, τον άρρωστο, τον διεφθαρμένο Αλ6...


Τι έγραφαν οι εαμοβούλγαροι κομμουνιστοσυμμορίτες τον Αύγουστο τού 1949: «Το Ήλιντεν θα γίνει ορμητήριο για την τελική συντριβή τού μοναρχοφασισμού στο Βίτσι - Γράμμο»...


Περισσότερα, εδώ.

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Δήλωση Μπουτάρη: «Θα είμαι δήμαρχος έως τα εκατό»...


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.
=================================
Και φυσικά βιάζονται για το Σκοπιανό...

Μάθημα 1ο - Τα φαινόμενα απατούν - Ο Πόλεμος τής Πληροφορίας είναι ο πλέον ύπουλος και απάνθρωπος που υπάρχει - Να προσέχης αγνέ φίλε αναγνώστη...Δίδαγμα για κάθε νέο αγνό παιδί
======================================
Διαβάστε κι εδώ.
Με πολλή αγάπη, για όλα τα αγνά Ελληνόπουλα. Να προσέχετε το πρόστυχο και ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ (παρα-)κράτος, διότι σάς ΜΙΣΕΙ. Μισεί τις ΑΓΝΕΣ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΣΑΣ!
======================================
Mάθημα 2ο


Διηνέκης

Μάθημα 2ο - Μην πιστεύεις ό,τι μαλακία σού λέει ο κάθε παρλαπίπας - Πίστευε μόνον ό,τι βλέπης με τα ίδια σου τα μάτια (κι αφού κοιτάξεις μάλιστα δυο φορές)Δίδαγμα για κάθε νέο αγνό παιδί

Κρυπτο-ιουδαίοι οπαδοί τού ψευδομεσσία Sabbatai Zevi (πολλοί απ' αυτούς μάλιστα, τραπεζίτες) προκάλεσαν τις γενοκτονίες Αρμενίων και Ποντίων !!!


Περισσότερα, εδώ.

Τι γίνεται με τις ηλιακές καταιγίδες;


Περισσότερα, εδώ.

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ


Το εντόπισαν τα ιστολόγια «Ίχνος» και «Διόδοτος».

Σκέψου Έλληνα, σκέψου !


Περισσότερα, εδώ.

Σάλτα και... γαργαλήσου ρε Μπουτάρη !


Περισσότερα, εδώ ΚΑΙ εδώ.

Για τα νέα παιδιά


Δεν θα υπάρξη Κ Α Ν Ε Ν Α έλεος... κι αυτό, έχει αρχίση ήδη να διαφαίνεται...


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.