Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Α Θ Α Ν Α Τ Ε _ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η, δεν ζούμε πλέον στην Ελλάδα των Σοφών... Δυστυχώς, ζούμε σε μια χώρα... ψυχοπαθών !!!

σκεπάσματος δέομαι, 

ἱμάτιον δὲ σκέπασμα· 

ἱματίου δέομαι. οὗ δέομαι, 

ποιητέον· ἱματίου δέομαι· 

ἱμάτιον ποιητέον. 

καὶ τὸ συμπέρασμα, τὸ ἱμάτιον 

ποιητέον, πρᾶξίς ἐστιν.

Πηγή: Περί ζώων κινήσεως (κεφ. 7)