Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Δεν «τραβάει» η νεολαία τής Ελλάδος... απλώς, δεν «τραβάει»... 42 χρόνια «μεταπολιτεύσεως» γαρ... Ας πρόσεχαν οι γονείς τους το τι ψήφιζαν... και πώς διαπαιδαγώγησαν (που λέει ο λόγος) τα βλαστάρια τους... Να χαιρώμαστε και τους... δασκάλους μας ! Πάνω απ' όλα... Τής γενιάς τού Πολυτεχνείου είναι...