Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Απέκλεισαν την επικίνδυνη Τραγουδάρα από την Ρουμανία που καλούσε τους Λευκούς κατοίκους τής Ευρώπης «να πολεμήσουν για την Αλήθεια»Περισσότερα, εδώ.