Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Θα τις πάρη ο Διάβολος ΚΑΙ την Τουρκία ΚΑΙ τη Σαουδική Αραβία...


Περισσότερα: 1) εδώ 2) εδώ 3) εδώ