Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ψευδο - ορθόδοξη η... «σύνοδος» που συγκαλεί ο ΒΟΘΡΟ - λομαίος