Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Αυτός ο σκατο - άγγλος, ο λόρδος - πόρδος Μπάλφουρ...