Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

Το λαμόγιο από τον Χολαργό κι ο υπερβολικά φιλόδοξος, νάρκισσος, αποστάτης

Ρίχνοντας κανείς περιφρονητικές ματιές στους αγράμματους, άχρηστους και πανύβλακες πολιτικάντηδες του σήμερα, είναι άδικο αλλά μάλλον και αναπόφευκτο να κάνει την σύγκριση αυτών των αισχρών νάνων με τους αντίστοιχους υπερμεγέθεις αρχαίους ηγέτες, τις αδιόρθωτα ελληνικές μορφές του χτες. Στο μέτρο που επιτρέπουν οι χιλιετηρίδες της απόστασης και τα ελλιποβαρή σταθμά της αντιπαραβολής, δεν είναι δυνατόν να μην αναπολήσει κάποιος τις ένδοξες αρχαίες εποχές που έζησε η Ελλάδα και οι πόλεις της αλλά και να αναστοχαστεί πάνω στις κρίσιμες καμπές που άλλαξαν την παγκόσμια ιστορία.


Ένα σχεδόν ημιθεϊκό πρόσωπο δεσπόζει στον 5ο αιώνα π.Χ. ...

Η συνέχεια εδώ

=======================

Ξανακάντε μια «βόλτα» εδώ κι εδώ... Εντάξει;

τελευτῶντες δ’ ἔλαθον σφᾶς αὐτοὺς τοὺς μὲν τάφους τοὺς δημοσίους τῶν πολιτῶν ἐμπλήσαντες, τὰς δὲ φρατρίας καὶ τὰ γραμματεῖα τὰ ληξιαρχικὰ τῶν οὐδὲν τῇ πόλει προσηκόντων. γνοίη δ’ ἄν τις ἐκεῖθεν μάλιστα τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων· τὰ γὰρ γένη τῶν ἀνδρῶν τῶν ὀνομαστοτάτων καὶ τοὺς οἴκους τοὺς μεγίστους, οἳ καὶ τὰς τυραννικὰς στάσεις καὶ τὸν Περσικὸν πόλεμον διέφυγον, εὑρήσομεν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἧς ἐπιθυμοῦμεν, ἀναστάτους γεγενημένους.

[ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ, 88]


Απόδοση τού αποσπάσματος στη Νέα Ελληνική --------------------------------------------

Στο τέλος λοιπόν, χωρίς να το καταλάβουν, γέμισαν από τη μια τους δημόσιους τάφους με πολίτες, και τις φρατρίες και τα ληξιαρχεία από την άλλη με ονόματα ατόμων, που δεν είχαν καμία σχέση με την πόλη μας. Κάποιος μπορεί να καταλάβει το μεγάλο αριθμό αυτών που καταστράφηκαν προπαντός από το εξής: οι οικογένειες των πλέον γνωστών ανδρών και τα μεγάλα σπίτια, που γλίτωσαν από τα τυραννικά καθεστώτα και από τον Περσικό πόλεμο, καταστράφηκαν, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, εξαιτίας της εξουσίας που επιθυμούμε.