Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί προωθείται η παλινόρθωση τής Βασιλείας στην Ελληνική Δημοκρατία;


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.
Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;