Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Συλλεκτικό video - Ολόκληρη η τελική φάση τής ασκήσεως «ΣΑΡΙΣΑ 2016»