Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΑΝΤΕΣ (ΠΛΗΝ ΤΗΣ Ψ Ω Ρ Ο Κ Ω Σ Τ Α Ι Ν Α Σ) ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΩΤΕΡΟ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ...


Περισσότερα, εδώ.