Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

«Θρασίμια» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ εν τέλει Κ Α Π Ο Ι Α τουρκαλβαναριά: (Κουραδο-) «μαγκιά, κλανιά και κώλοι... finestrini» - Ήδη, Δ Υ Ο (2) από τους εικονιζομένους, «τά 'φτυσαν»...


Περισσότερα, εδώ.