Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Ποια... «7» τουρκαλβαναριά; Ολόκληρο Τάγμα βρίσκεται στο Μεσολόγγι...Περισσότερα, εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ.