Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ό,τι πρέπει να γνωρίζης, σε χρόνο κάτω των 10 λεπτών...Το είδαμε εδώ: «Ελεύθερη Σκέψη».