Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Υπάρχουν Κράτη, που σέβονται τον εαυτό τους: Τιμή και Δόξα στα ηρωϊκά Όπλα τού Μηχανικού, των Τεθωρακισμένων και τού Πεζικού τής Αιγύπτου στον Πόλεμο τού 1973 - Ειδικώς το Μηχανικό της, έγραψε Ιστορία στο παγκόσμιο στερέωμα...