Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η γυναίκα τού 21ου αιώνος (ή... ιδού γιατί κατεστράφησαν ο θεσμός τής οικογενείας και όλες οι κοινωνίες τού κόσμου...) ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ φίλε μου;


Περισσότερα, εδώ.