Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Καμ- ίνης, Μαρτ- ίνης, Πελεγρ- ίνης, Μαρκεζ- ίνης, Κωνσταντ- ίνης, Αλλατ- ίνης...


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ.