Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Με πρώτον - πρώτον, τον... «εβδομηνταφεύγα» Κόντο;